Informacja o przyjęciu uchwał

Szanowni Sąsiedzi,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 września 2017 r. przegłosowane zostały poniższe uchwały.

Zarząd Wspólnoty

Uchwała Nr 1/2017

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 22.03.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 201

Na podstawie art. 29 ust. 2, art. 23 ust 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.), Właściciele lokali uchwalają, co następuje:

1

 Przyjmują sprawozdanie finansowe za rok 2016 i udzielają absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej „Górczewska 228 A, B, C, D” za rok 2016 w składzie:

Bożenna Majewska

Piotr Brogowski

Michał Gimzicki

Marek Sadura

Za uchwałą zagłosowali właściciele dysponujący sumarycznie 53,71% udziałów; przeciw – 1,55%.

 

Uchwała  Nr  2/2017

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 22.03.2017 r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2016

 Na podstawie art. 22 ust 3, art. 23 ust. 1 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.) Właściciele lokali uchwalają, co następuje:

1

Wyrażają zgodę na przeznaczenie nadwyżki finansowej za 2016 r. w wysokości 28 067,81 zł na zwiększenie środków gromadzonych na koszty remontów w 2017 r.

 2

 Uchwałę wykonuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Za uchwałą zagłosowali właściciele dysponujący sumarycznie 56,02% udziałów; przeciw – 0,00%.

 

Uchwała Nr 3/2017

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 22.03.2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów do dnia 31.12.2016 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2017.

Na podstawie art. 22 ust. 3, art. 23 ust 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 903 z późn. zm.), Właściciele lokali uchwalają, co następuje:

1

Wyrażają zgodę na przekazanie środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów do dnia 31.12.2016 r. w kwocie 136.912,073 zł na powiększenie zaliczek gromadzonych na koszty remontów w roku 2017.

2

Uchwałę wykonuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą zagłosowali właściciele dysponujący sumarycznie 55,57% udziałów; przeciw – 0,45%.

 

Uchwała Nr 4/2017

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 22.03.2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych otrzymanych z tytułu wyroku sądowego w procesie przeciwko PRK-7 o w związku z poniesioną przez Wspólnotę szkodą z tytułu istnienia wad fizycznych w częściach wspólnych nieruchomości na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2017.

Na podstawie art. 22 ust. 3, art. 23 ust 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 903 z późn. zm.), Właściciele lokali uchwalają, co następuje:

1

Wyrażają zgodę na przekazanie środków finansowych otrzymanych z tytułu wyroku sądowego w procesie przeciwko PRK-7 w związku z poniesioną przez Wspólnotę szkodą z tytułu istnienia wad fizycznych w częściach wspólnych nieruchomości w kwocie 366.783,25 zł na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2017.

2

Uchwałę wykonuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą zagłosowali właściciele dysponujący sumarycznie 54,47% udziałów; przeciw – 0,94%.