Działania związane z przepełnieniem parkingu

Szanowni Sąsiedzi,

            Zapewne większość z Państwa zauważyła datujące się od kilku tygodni niemal 100% zapełnienie naszego parkingu ogólnego (położonego pomiędzy budynkami C i D, a terenem dawnego Hit-Caru – obecnie salon Toyoty). Sytuacja ta, według naszej najlepszej wiedzy, nie jest związana z zajmowaniem miejsc postojowych przez osoby nieuprawnione, bo takie przypadki zdarzają się incydentalnie, ale z dużą liczbą samochodów właścicieli i użytkowników lokali w naszej Wspólnocie. Trudno bowiem nie zauważyć korelacji czasowej między kompletnym zapełnieniem parkingu ogólnego, a rozpoczęciem działalności salonu Toyoty, w rezultacie czego zniknęła możliwość bezproblemowego parkowania na tym terenie, z której korzystało co najmniej kilkunastu naszych mieszkańców. Ich samochody przeniosły się wówczas na parking Wspólnoty. Kolejnym czynnikiem zwiększającym zajętość tego parkingu jest fakt, iż liczni właściciele, mimo że posiadają wykupione miejsca postojowe do użytkowania na wyłączność w jednym z garaży podziemnych lub parkingów naziemnych, to jednak, z różnych przyczyn, wolą pozostawiać swoje pojazdy na parkingu ogólnym. I wreszcie trzecią istotną przyczyną analizowanej sytuacji jest to, iż wielu właścicieli, w tym nie posiadających żadnego miejsca własnościowego, dysponuje dwoma, a nawet więcej samochodami, które pozostawiają na parkingu ogólnym. Co najmniej kilka z tych pojazdów jest przy tym nie użytkowanych całymi miesiącami.

            Opisana powyżej sytuacja stwarza szereg istotnych problemów. Wielu członków naszej Wspólnoty, zwłaszcza przyjeżdżających w późniejszych godzinach wieczornych, nie ma gdzie zaparkować, a ponadto często zajmowane są bezprawnie wolne w danej chwili miejsca parkingowe należące do konkretnych właścicieli, a także miejsca na terenie PZMot, co powoduje konflikty i spory pomiędzy mieszkańcami, ale także pomiędzy Wspólnotą i PZMot. Coraz częściej mamy też do czynienia z parkowaniem w miejscach niedozwolonych, co utrudnia przejazd, w tym samochodów MPO, blokuje drogi ppoż., a także potencjalnie grozi stłuczką lub wypadkiem, co z kolei może Wspólnotę narażać na odpowiedzialność odszkodowawczą. Zdarzały się również tak kuriozalne przypadki jak parkowanie przed lokalem użytkowym w sposób, który uniemożliwiał otwarcie drzwi tego lokalu.

            Taki stan rzeczy nie może być dłużej akceptowany i dlatego chcieliśmy Państwu przedstawić środki, które już podjęliśmy i które podejmować będziemy w najbliższej przyszłości, aby uniknąć opisanych problemów. Mamy nadzieję, iż nasze działania spotkają się Państwa aprobatą. I tak:

  1. Ochrona i administracja otrzymały polecenie stworzenia i bieżącego aktualizowania bazy pojazdów na parkingu ogólnym, pod kątem wykrycia ewentualnych intruzów oraz ustalenia właścicieli, którzy wykorzystują nieruchomość wspólną ponad udział, zajmując więcej niż jedno miejsce postojowe.
  2. W godzinach kiedy służbę na naszym osiedlu pełni dwóch agentów, obecność i uwaga jednego z nich ma się koncentrować na parkingu ogólnym.
  3. Ochrona ma regularnie, kilka razy dziennie, kontrolować czy w pojazdach znajdujących się na parkingu ogólnym są pozostawione w widocznym miejscu identyfikatory (karty parkingowe). Przypominamy, iż jest to obowiązek wynikający z §4 pkt 4 Regulaminu parkowania oraz ruchu pojazdów na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Górczewska 228 A, B, C, D będącym załącznikiem do Statutu naszej Wspólnoty (dokumenty te są dostępne na naszej stronie internetowej www.lazurowa.net w zakładce „Prawo”. Prosimy i apelujemy o skrupulatne przestrzeganie tej zasady. W przypadku braku identyfikatora ochrona pozostawiać będzie upomnienia za wycieraczkami pojazdów.
  4. Planujemy wprowadzenie generalnej zasady, iż wjazd na teren Wspólnoty od strony ul. Lazurowej odbywa się wyłącznie przy pomocy pilotów (tak jak jest to w przypadku wjazdu od ul. Nienazwanej). Nie będzie to dotyczyć dostaw, służb technicznych, zgłoszonych wcześniej gości (tylko w przypadku jeśli będą wolne miejsca postojowe) oraz awarii i rozsynchronizowania się systemu szlabanowego. W pozostałych przypadkach wjazd bez pilota, z otwarciem szlabanu przez ochronę, możliwy będzie wyłącznie incydentalnie, po podaniu przyczyny, która zostanie odnotowana w raporcie ochrony. W odniesieniu do właścicieli nie posiadających własnościowych miejsc parkingowych wjazd taki będzie możliwy tylko wówczas jeśli na parkingu ogólnym będą aktualnie wolne miejsca i dodatkowo warunkowany będzie okazaniem karty parkingowej. Przypominamy, iż zgodnie z §4 pkt 4 Regulaminu parkowania oraz ruchu pojazdów na terenie naszej Wspólnoty identyfikatory wydawane są przez administrację osiedla w ilości jeden identyfikator na jeden lokal. Chcąc dać wszystkim czas na oswojenie się z niniejszą regulacją, odszukanie, czy wyrobienie identyfikatorów itp., planujemy jej wprowadzenie od 19 października. Zdajemy sobie sprawę, iż powyższa zasada może, zwłaszcza początkowo, utrudniać niekiedy płynny wjazd na teren naszego osiedla, jednak nie widzimy innej możliwości unormowania przedstawionej Państwu sytuacji i zniwelowania negatywnych jej skutków.

Jesteśmy jak zwykle otwarci na Państwa uwagi, sugestie, opinie, jak również wszelkie pytania w przedmiotowej kwestii, które mogą Państwo przesyłać bądź na adres poczty elektronicznej zarzad@lazurowa.net , bądź w formie pisemnej – pozostawiając pismo w administracji lub na ochronie.

Pozdrawiamy serdecznie

Zarząd Wspólnoty