Elektroniczne głosowanie na uchwały; dane kontaktowe

Szanowni Sąsiedzi,

                Do efektywnego zarządzania nieruchomością wspólną kluczowy jest kontakt pomiędzy zarządem wspólnoty, a właścicielami lokali. Kontakt taki potrzebny jest m. in. w związku z ustawowym obowiązkiem powiadamiania o zebraniach wspólnoty, głosowaniem uchwał i przesyłaniem informacji o ich treści, udostępnianiem lokali na potrzeby corocznego, obowiązkowego przeglądu gazowego i wentylacyjnego, a także przeprowadzanego co 5 lat przeglądu instalacji elektrycznej, przesyłaniem rozliczeń mediów, jak również w wielu innych sprawach istotnych dla nieruchomości wspólnej, która jest współwłasnością nas wszystkich.

                W związku z tym prosimy uprzejmie o podanie w załączonym Oświadczeniu 1 adresu e-mail, co pozwoli nam na przesyłanie Państwu informacji o istotnych dla wspólnoty sprawach drogą elektroniczną.

                Natomiast tych z Państwa, którzy chcieliby otrzymywać informacje w takich kwestiach drogą pisemną za pośrednictwem poczty, prosimy o podanie w Oświadczeniu 1 adresu do korespondencji, jeśli jest on inny niż adres lokalu we wspólnocie. Jednak ze względu na fakt, iż ponad 50 właścicieli mieszka poza naszym osiedlem i koszty takiej korespondencji to dla Wspólnoty w skali roku ok. 5 000 zł, koszty te, w wysokości odpowiadającej cenie przesyłki poleconej ekonomicznej o wadze do 350 g wg aktualnego cennika Poczty Polskiej (dostępny na stronie: http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_przesylka_polecona.html) – obecnie 5,20 zł, obciążać będą adresata.

                Tych właścicieli, którzy chcieliby głosować na uchwały wspólnoty za pośrednictwem poczty elektronicznej (co jest całkowicie dopuszczalne prawnie w świetle art. 60 i art. 61 § 2 kodeksu cywilnego w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1994 r. o własności lokali) prosimy o wypełnienie załączonego Oświadczenia 2.

                Wypełnione oświadczenia można przekazać do administracji wspólnoty w godzinach urzędowania lub całodobowo pozostawić na ochronie. W tym drugim przypadku zalecane jest, ze względu na ochronę danych osobowych, pozostawienie dokumentów  zamkniętej kopercie.

                Wszystkie udostępniane nam dane są przetwarzane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Służą one wyłącznie do komunikacji związanej ze sprawami wspólnoty (zarządem nieruchomością wspólną) i mogą zostać przekazane jedynie firmie administrującej ANKRA-MR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-934 przy ul. Księżycowej 70/27 na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane te  w żadnej formie nie będą przekazywane stronom trzecim, ani wykorzystywane do jakiejkolwiek komunikacji marketingowej.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, uwag, itp. bardzo prosimy o kontakt: osobisty – posiedzenia Zarządu odbywają się w każdą środę o godzinie 18:00, telefoniczny – 22 304 97 02, faksowy – 22 304 97 01 lub pocztą elektroniczną – zarzad@lazurowa.net. Zachęcamy również do wyrażania swoich opinii na naszym forum internetowym www.lazurowa.net/nasze-forum (dostępne dla zarejestrowanych użytkowników).

Z wyrazami szacunku

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Górczewska 228 A,B,C,D

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2