Informacja o przegłosowaniu uchwał za 2022 r.

Szanowni Sąsiedzi,

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeliczenia w dniu 30 maja 2022 r. głosów oddanych bezpośrednio na listy i oddanych przez Internet wszystkie uchwały, których treść udostępniliśmy Państwu 15 marca br. zostały przegłosowane i wchodzą w życie.

Zarząd Wspólnoty

Poniżej wyniki głosowania.

Uchwała Nr 1/2022

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie 01-460 z dnia 30.03.2022 r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2021.

Za uchwałą           52,45 % udziałów;

Przeciw uchwale   0,45 % udziałów

Uchwała Nr 2/2022

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie 01-460 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie: przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2021

Za uchwałą           52,45 % udziałów;

Przeciw uchwale   0,45 % udziałów

Uchwała Nr 3/2022

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie 01-460 z dnia 30.03.2022 r.  w sprawie: przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów do dnia 31.12.2021 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2022

Za uchwałą           52,45 % udziałów;

Przeciw uchwale   0,45% udziałów

Uchwała Nr 4/2022

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie 01-460 z dnia 30.03.2022 r  w sprawie:  uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2022

Za uchwałą           52,45 % udziałów;

Przeciw uchwale   0,45 % udziałów