Informacja o przyjęciu uchwał 9/2019 i 10/2019

Szanowni Sąsiedzi,

Na podstawie przeliczenia głosów w dniu 24 stycznia 2020 r. informujemy o przyjęciu poniższych uchwał naszej Wspólnoty Mieszkaniowej:

1. Uchwała Nr 9/2019

w sprawie: wyłączenia części korytarza piwnicy w budynku A klatka I i adaptacji tej części na boks do przechowywania rowerów i wózków.

Za uchwałą opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 5870 udziałami.

Przeciw uchwale opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 89 udziałami.

Uchwała Nr 10/2019

w sprawie: instalacji tablic reklamowych wzdłuż ogrodzenia terenu Wspólnoty od strony ul. Lazurowej

Za uchwałą opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 5377 udziałami.

Przeciw uchwale opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 712 udziałami.

Treści przegłosowanych uchwał mogą Państwo znaleźć na niniejszej stronie poniżej w sekcjach: Uchwała o przeznaczeniu części korytarza piwnicy AI na wózkarnię oraz Uchwała w sprawie montażu tablic reklamowych.

Zarząd Wspólnoty