Powołanie nowego członka zarządu

Szanowni Sąsiedzi,  

Uprzejmie informujemy, że według przeliczenia głosów w dniu 7 sierpnia 2019 r. została przegłosowana i wchodzi w życie poniższa uchwała, których treść została przyjęta na ostatnim sprawozdawczym zebraniu naszej Wspólnoty w dniu 28 marca 2019 r.

Za uchwałą opowiedzieli się współwłaściciele posiadający łącznie 5109 udziałów w nieruchomości wspólnej (51,09%), przeciw – 3,97%.

Zarząd Wspólnoty  

Uchwała Nr 7/2019 Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 28.03.2019 r. w sprawie powołania członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.  

Na podstawie art. 20 oraz art. 23 ust 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z poźn. zm.) Właściciele lokali uchwalają co następuje:      

  • 1

Powołują na stanowisko członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Górczewska 228 A, B, C, D” Pana Władysława Jefimowa.    

  • 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.    

  • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.