Prawo

Szanowni Sąsiedzi,

Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej wprowadziła ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 r., która weszła w życie 1 stycznia 1995 r. Przepisy tej ustawy stanowią uszczegółowienie przepisów o współwłasności, które zawarte są w art. 195-221 Kodeksu Cywilnego. Poniżej przedstawiamy treści aktów prawnych, które sankcjonują działanie naszej Wspólnoty oraz innych dokumentów istotnych w tym zakresie.

Ustawa o własności lokali, tekst ujednolicony

Rozporządzenie MS w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości

Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Regulamin porządku

Regulamin rozliczania mediów

Regulamin parkowania i ruchu pojazdów

Harmonogram prac firmy sprzątającej