Przypomnienie i prośba o zakładanie maseczek na terenie nieruchomości wspólnej

Szanowni Sąsiedzi,


Prosimy i apelujemy o przestrzeganie nakazu noszenia maseczek lub innych części odzieży (tak by zasłaniały one usta i nos) w częściach wspólnych naszej nieruchomości wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zachowania odległości 2 m od innych osób, a zwłaszcza w windach. Szczególnie w odniesieniu do tych ostatnich obiektów nie zakładanie maseczek jest szczególnie groźne i potencjalnie może narażać sąsiadów, którzy nie tylko z nami (co zdecydowanie nie jest zalecane), ale także po nas wsiądą do małej, zamkniętej kabiny windy, w której aerozol z oddechu, nie mówiąc już o kaszlnieciu, czy kichnięciu, może się utrzymywać w powietrzu, jak wskazują badania, nawet przez kilkadziesiąt minut.


Przypominamy, że zgodnie z § 19. 1 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 poz. 1066 z późn. zm):

„Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym: 

na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania – chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób.

Zwracamy też uwagę, że za niezasłanianie nosa i ust grożą kary takie same jak za inne naruszenia reżimu antywirusowego, czyli:

  • do 500 zł mandatu, a przy zbiegu wykroczeń do 1.000 zł;
  • do 5.000 zł grzywny sądowej, np. gdy ktoś nie przyjmie mandatu;
  • do 30.000 zł kary administracyjnej sanepidu;
  • do roku więzienia, gdy osoba z potwierdzonym zakażeniem oddali się z miejsca, w którym ma przebywać.

Decyzji sanepidu nadawany jest przy tym rygor natychmiastowej wykonalności. Karę trzeba zapłacić w ciągu 7 dni nawet jeśli chcemy się odwołać.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy zdrowia

Zarząd Wspólnoty