Sprawozdawcze zebranie Wspólnoty 2019

Szanowni Sąsiedzi,

Zapraszamy serdecznie na sprawozdawcze zebranie naszej Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się 28 marca (czwartek) o godzinie 18:30 w sali konferencyjnej (IV piętro) budynku PZMot. Prosimy o liczne przybycie bowiem omawiać będziemy kwestie bardzo istotnego, a całkowicie od nas niezależnego wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej związanego m. in. z podwyżkami cen gazu, materiałów budowlanych, usług itp., a także kwestię zmiany składu zarządu.

W załącznikach poniżej przesyłamy komplet dokumentów na zebranie. Ponieważ pliki te zawierają poufne dane, które powinny być dostępne jedynie dla członków naszej wspólnoty, dlatego też są one zabezpieczone hasłem. Hasło dostępne jest dla zarejestrowanych użytkowników na naszym Forum internetowym (https://lazurowa.net/nasze-forum) w sekcji: › ForumsSprawy ważne dla wspólnotyPrywatny: Obszar zamknięty › Hasło do plików z materiałami na doroczne zebranie wspólnoty.

22.03.2019

W uzupełnieniu powyższych informacji – pojawiła się propozycja nowej uchwały, której projekt zamieszczamy poniżej. W związku z tym uzupełniony został również porządek zebrania (w pliku poniżej na czerwono). Na czerwono zaznaczono również uzupełnienia w sprawozdaniu z działalności zarządu naniesione od momentu umieszczenia na stronie poprzedniej wersji tego pliku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo prosimy o kontakt.

Porządek zebrania 2019

Uchwały

Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 24.03.2018 – 27.03.2019

Sprawozdanie finansowe za 2018

Fundusz remontowy wykorzystanie w 2018

Plan gospodarczy 2019

Tabela opłat 2019

Dodatkowa uchwała

Zarzad Wspólnoty