Uchwała o przeznaczeniu części korytarza piwnicy AI na wózkarnię

Szanowni Sąsiedzi

Pragniemy przedstawić Państwu pod głosowanie poniższą uchwałę pozwalającą na zamknięcie części spocznika przed wejściami do piwnic w budynku A klatka I. Na powstałej, wygrodzonej powierzchni chcemy utworzyć dodatkową powierzchnię do przechowywania rowerów i wózków. Jest to realizacja postulatów naszych współwłaścicieli, którzy wielokrotnie podnosili konieczność utworzenia nowego miejsca do przechowywania wózków i rowerów, która pozwoliła by usunąć je z korytarzy klatek schodowych i uczynić drogę ewakuacyjną bezpieczną i zgodną z przepisami przeciwpożarowymi. Bardzo prosimy o oddawanie głosów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście – na ochronie.        

Zarząd Wspólnoty

Uchwała Nr 9/2019

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 24.06.2019 r. w sprawie wyłączenia części korytarza na poziomie piwnicy w budynku a klatka I i adaptacji tej części na boks do przechowywania rowerów i wózków.

Na podstawie art. 22 ust. 2 oraz ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 903) właściciele lokali uchwalają co następuje:

§ 1

Wyrażają   zgodę   na   wyłączenie kratą części korytarza przed piwnicami w budynku A klatka I, równocześnie wyrażając zgodę na utworzenie na wygrodzonej powierzchni dodatkowej rowerowni do przechowywania rowerów i wózków.

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.