Uchwała w sprawie montażu tablic reklamowych

Szanowni Sąsiedzi,

Wobec stałego, a od nas całkowicie niezależnego, wzrostu kosztów utrzymania naszej Wspólnoty (podwyżki cen prądu, gazu, materiałów budowalnych, płacy minimalnej, minimalnych kwot na umowach cywilno-prawnych, zapowiedziane na początek przyszłego roku drastyczne podwyżki cen wywozu śmieci itp.) cały czas poszukujemy możliwości pozyskania dodatkowych źródeł naszych przychodów. W związku z tym pragniemy przedstawić Państwu pod rozwagę i głosowanie poniższą uchwałę pozwalającą na montaż wzdłuż naszego ogrodzenia (po stronie zewnętrznej) od strony ul. Lazurowej, na długości 48 metrów, tablic reklamowych (billboardów), które będą przynosić Wspólnocie stały dochód w wysokości 20 664 zł rocznie. 7 takich tablic o szerokości ok. 5,4 m każda zostałoby ustawionych z odstępami między nimi po ok. 1,5 m. Tablice byłyby zamontowane na wysokości 0,60 m od poziomu gruntu. Wysokość tablic wynosi 3,3 m od poziomu ziemi i przewyższałyby one górną krawędź istniejącego ogrodzenia o ok. 1,5 m. Poniżej, w załączniku przedstawiamy wizualizację.

Tablice pozostawałyby własnością firmy reklamowej, która ponosi wszelkie koszty związane z ich projektowaniem, wytworzeniem, transportem oraz montażem. Firma ta odpowiada też za pozyskanie reklamodawców i rozmieszczenie plakatów na tablicach oraz ponosi wszystkie koszty z tym związane. Firma wnosiłaby na rzecz wspólnoty stałe opłaty tytułem dzierżawy gruntu 1722 zł miesięcznie niezależnie od stopnia wykorzystania tablic.

Bardzo prosimy o oddawanie głosów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście – w administracji lub na ochronie.  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.         

Zarząd Wspólnoty

Uchwała 10/2019

Wizualizacja