Uchwały 2019

Szanowni Sąsiedzi,

Na rocznym sprawozdawczym zebraniu naszej Wspólnoty w dniu 28 marca 2019r. przyjęto treść uchwał, które zawarte są w załączonym poniżej pliku. Ze względu na poufny charakter tych informacji, które powinny być dostępne wyłącznie dla właścicieli lokali w naszej Wspólnocie, plik zabezpieczony jest hasłem, dostępnym dla zarejestrowanych użytkowników na naszym Forum internetowym ( Sprawy ważne dla wspólnotyPrywatny: Obszar zamknięty › Hasło do plików z materiałami na doroczne zebranie wspólnoty).

Bardzo prosimy o oddawanie głosów na wspomniane uchwały: osobiście w administracji lub, w przypadku właścicieli, którzy zgłosili taką chęć, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zarząd Wspólnoty

Uchwały 2019