Zawiadomienie o planowanej przecince drzew

Szanowni Sąsiedzi,

Na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 55) Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Górczewska 228 A, B, C, D informuje o zamiarze złożenia, zgodnie z art. 83a ust. 1 wspomnianej ustawy, wniosku do Prezydent m. st. Warszawy o wydanie zezwolenia na przycięcie w granicach 45%-55% pięciu klonów jesieniolistnych rosnących na terenie naszej Wspólnoty, na rabatach 5, 6 i 8 (plan w załączeniu), wyznaczając 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag.

Zgodnie z opinią firmy PIĘKNE OGRODY, zajmującej się pielęgnacją zieleni na naszym osiedlu, drzewa o których mowa są zainfekowane na całej wysokości przez grzyb, stanowią więc potencjalne zagrożenie. W związku z tym planujemy zredukowanie głównych pni wspomnianych drzew do połowy, co wyeliminuje zagrożenie ich przewrócenia się, zaś pozostałe pnie powinny puścić z uśpionych  pąków pędy i wówczas możliwe będzie uformowanie nowej korony.

Zarząd Wspólnoty

Plan i numeracja trawników