Informacja o odwołaniu zebrania; dokumenty sprawozdawcze

Szanowni Sąsiedzi

Wobec rosnącej z każdym dniem w naszym kraju krzywej zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2, decyzji o zamknięciu uczelni, szkół, przedszkoli i żłobków (a wcześniej jeszcze zamknięcia wobec podejrzenia obecności wirusa dwóch szkół na Bemowie: Szkoły Podstawowej nr 150 przy ul. Thommeego oraz Szkoły Podstawowej nr 316 im. Astrid Lindgren oraz przedszkola przy ul. Szobera) oraz wytycznych WHO, która rekomenduje podejmowanie w takiej sytuacji działań ponadwymiarowych, zdecydowaliśmy się:


 odwołać planowane na 25 marca br. zebranie naszej Wspólnoty Mieszkaniowej.


Mamy nadzieję, że decyzja ta, nadzwyczajna i absolutnie wyjątkowa, spotka się z Państwa zrozumieniem. Nie zaniedbując w żadnym razie interesów Wspólnoty uważamy jednak, że kwestie ochrony zdrowia i życia, powinny tu mieć zdecydowany priorytet, a obecna pandemia musi być traktowana jako siła wyższa.


Poniżej zamieszczamy dokumenty standardowo prezentowane na zebraniu. Ponieważ dane w nich zawarte są poufne i powinny być dostępne tylko dla członków naszej Wspólnoty, dokumenty zabezpieczone zostały hasłem, które dostępne jest na naszym Forum internetowym w zakładce: Sprawy ważne dla wspólnoty › Prywatny: Obszar zamknięty › Hasło do plików z materiałami na doroczne zebranie wspólnoty.


Odwołanie zebrania w żadnym razie nie pozbawia Państwa prawa do kontroli działalności zarządu oraz podejmowania decyzji w kluczowych dla Wspólnoty kwestiach, takich jak m. in. akceptacja sprawozdania finansowego i planu gospodarczego. Dlatego też proponujemy, aby zgłaszali Państwo do 29 marca włącznie: drogą elektroniczną, na adres zarzad@laurowa.net lub pisemnie, pozostawiając stosowną informację w administracji lub na ochronie, wszelkie pytania, wnioski, uwagi, komentarze, sugestie itp. do przedstawionych dokumentów sprawozdawczych oraz uchwał. Odpowiedzi, jeśli tylko autorzy uwag nie zastrzegą ich do swojej wyłącznej wiadomości, prześlemy do wszystkich właścicieli lokali. Natomiast uchwały głosowane są w trybie obiegowym, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Zarząd Wspólnoty

Sprawozdanie z działalności zarządu

Sprawozdanie finansowe

Zestawienie funduszu remontowego

Uchwały

Plan gospodarczy

Tabele opłat