Menu witryny

Lazurowa.NET
Odwołanie od podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Brogowski   
czwartek, 12 stycznia 2017 16:05

 

Szanowni Sąsiedzi,

 

W związku z drastycznymi podwyżkami opłat za użytkowanie wieczyste przygotowaliśmy wzór wniosku do SKO oraz operat szacunkowy dla naszej nieruchomości. Pliki poniższe powinny być dostępne wyłącznie dla członków naszej wspólnoty, dlatego też zostały zabezpieczone hasłem, które podane jest na naszym forum internetowym http://forum.lazurowa.net/modules/newbb/ (dostępne dla zarejestrowanych użytkowników) w dziale „Komunikaty/drakońska podwyżka użytkowania wieczystego od 1 stycznia 2017”. Dokumenty poniższe są również dostępne w naszej administracji.

Uwagi do wniosku: w polach żółtych należy podać swoje dane (zastępując tekst pisany kursywą). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć (lub przesłać) w SKO w dwóch egzemplarzach. Składając wniosek w Kolegium warto mieć ze sobą trzeci (kompletny) egzemplarz, aby uzyskać na nim potwierdzenie. Wniosek należy złożyć lub wysłać w terminie 30 dni od daty odbioru pisma z wypowiedzeniem dotychczasowej kwoty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Wniosek jest wolny od opłaty skarbowej. Złożenie wniosku powoduje, że do prawomocnego rozstrzygnięcia sporu wnosimy opłatę w dotychczasowej wysokości. Jeśli jednak SKO lub sąd ustalą opłatę wyższą od dotychczasowej, to użytkownik wieczysty zobowiązany będzie to zapłaty wyrównania wstecz. Właściciele, którzy nie złożą odwołania zobowiązani są do uiszczenia opłaty za użytkowanie wieczyste według nowych stawek bez wezwania do 31 marca 2017 r.

Od orzeczenia SKO właściwy organ lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw w nieprzywracalnym terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przy czym wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Niezależnie od tego, czy sprzeciw zgłosi użytkownik wieczysty, czy organ państwa, powodem w sprawie będzie ta strona, która złożyła wniosek do SKO. I to ta osoba będzie musiała podać do sądu wartość przedmiotu sporu (jest nią różnica między zaproponowaną w wypowiedzeniu nową wysokością opłaty rocznej a dotychczasową wysokością tej opłaty) oraz uiścić opłatę sądową. Niezakwestionowane w drodze sprzeciwu orzeczenie kolegium albo zawarta przed nim ugoda mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed takim sądem i podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej. W razie natomiast wniesienia sprzeciwu w terminie orzeczenie SKO traci moc, nawet gdy sprzeciw odnosi się tylko do części orzeczenia.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, uwag, itp. bardzo prosimy o kontakt: osobisty – posiedzenia Zarządu odbywają się w każdą środę o godzinie 18:00 lub pocztą elektroniczną – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Zachęcamy również do wyrażania swoich opinii na naszym forum internetowym.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Górczewska 228 A,B,C,D

 

Wzór wniosku do SKO

Operat szacunkowy

 
Wynik głosowania uchwały PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Brogowski   
czwartek, 22 grudnia 2016 13:54

 

Szanowni Sąsiedzi,

 

Uprzejmie informujemy o przyjęciu uchwały o sfinansowaniu zwiększonych kosztów ochrony.

 

Uchwała Nr 5/2016

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie

z dnia 05.10.2016 r.

w sprawie uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat
na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną od 1 stycznia 2017 r.

 

Na podstawie art. 12 ust. 2 i 3, art. 22 ust. 3 pkt. 2 i 3, art. 23 ust 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.), Właściciele lokali uchwalają, co następuje:

§ 1

Od dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadza się następującą zmianę w Rocznym Planie Gospodarczym Wspólnoty Mieszkaniowej „Górczewska 228 A, B, C, D” stanowiącym Załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie nr 4/2006 z dnia 31.03.2016 r.:

 

l.p.

Wyszczególnienie

Przewidywany koszt

 

 

zł/rok

zł/mc

zł/udz./mc

7

Ochrona

377 659,80

31 471,65

3,15

 

 

§ 2

  1. Miesięczną opłatę na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną od dnia 1 stycznia 2017 r. ustala się:

a)       dla lokali mieszkalnych: w kwocie 8,59 zł przypadającą na jednostkę udziału w nieruchomości wspólnej, w tym kwotę 1,40 zł przeznacza się na zaliczkę na pokrycie kosztów remontów;

b)      dla lokali użytkowych: w kwocie 9,19 zł przypadającą na jednostkę udziału w nieruchomości wspólnej, w tym kwotę 2,00 zł przeznacza się na zaliczkę na pokrycie kosztów remontów;

c)       opłatę za garaż w kwocie 40 zł za jedno miejsce parkingowe miesięcznie,

d)      opłatę za miejsce postojowe naziemne 4,40 zł.

 

  1. W tabelach stanowiących Załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie nr 4/2006 z dnia 31.03.2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

Ochrona

3,15

§ 3

Pozostałe zapisy Rocznego Planu Gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej „Górczewska 228 A, B, C, D” oraz Tabel Miesięcznych Opłat Eksploatacyjnych dla Lokali Mieszkalnych oraz dla Lokali Użytkowych pozostają bez zmian.

§ 4

Uchwałę wykonuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r. i obowiązuje do momentu podjęcia uchwały o uchwaleniu rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na kolejny rok.

 

Na dzień 21 grudnia 2016 r. za uchwałą głosowało 5145 (51,45%) udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw głosowało 470 (4,70%) udziałów. Uchwała została przyjęta.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Górczewska 228 A,B,C,D

 
Kontakty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Brogowski   
piątek, 21 października 2011 15:40

Wspólnota Mieszkaniowa „Górczewska 228 A, B, C, D”

ul. Górczewska 228 B      01-460 Warszawa

tel.  22 304 97 02     fax  22 304 97 01

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.lazurowa.net

Biuro: budynek 228 B kl. I  parter  (domofon 55)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zarząd Wspólnoty

Piotr Brogowski                                                            Zebrania Zarządu

Bożenna Majewska                                                           Wspólnoty

Michał Gimzicki                                                           środa godz. 18.00

Marek Sadura

 

Administracja Osiedla


Administrator

Andrzej Szaniawski

tel.   22 304 97 02, 512 148 657

fax 22 304 97 01

dyżury na osiedlu

poniedziałek 10.00  - 12.00

wtorek         8.00 – 11.00

środa          16.00 – 18.00

czwartek     15.00 – 17.00

 

Firma administrująca

ANKRA-MR Sp. z o.o.

ul. Księżycowa 70/27

01-934 Warszawa

sekretariat

tel. 22 834 89 68

fax 22 834 89 68

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

księgowość

tel. 22 834 89 32

Godziny urzędowania

pon. – środa        8.00 – 16.00

czwartek            10.00 – 18.00

piątek                 8.00 – 14.00

 

OCHRONA OSIEDLA

PALLAS

dyżurka ochrony tel. 22 304 97 04

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 11