Menu witryny

Lazurowa.NET
Uchwała w związku ze zmianą kosztów ochrony PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Brogowski   
piątek, 21 października 2016 13:59

 

 

Szanowni Sąsiedzi,

 

Przyjęte ostatnio przez Rząd i Sejm uregulowania prawne będą się wiązać z bardzo znacznymi podwyżkami kosztów wszelkich usług świadczonych w ramach umów-zleceń. W dniu 1 stycznia 2017 r. wchodzi bowiem w życie ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1265). Zgodnie z jej art. 7 ust. 1 oraz zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. 2016 poz. 1456) minimalna stawka godzinowa netto za wykonywanie umów-zleceń i świadczenie usług w ramach innych umów cywilno-prawnych wynosić będzie w roku 2017 – 13 zł. Po opłaceniu przez pracodawcę składek ZUS i podatku dochodowego pracownika w wysokości 2,70 zł całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowie cywilno-prawnej wyniesie nie mniej niż 15,70 zł/godz. Kwota ta jest określona ustawowo i nie zależy od woli usługodawcy i usługobiorcy.

Uregulowania powyższe oznaczają niestety dla naszej wspólnoty bardzo znaczną podwyżkę większości usług, ale szczególnie newralgiczna będzie kwestia kosztów ochrony, ze względu na świadczenie tych usług w reżimie 24 h/7 dni w tygodniu. Obecna stawka netto wynosi tu 11,50 zł/godz. (brutto z VAT – 14,14 zł/godz.). Zgodnie natomiast z informacją z firmy Pallas Security, w świetle ww. regulacji prawnych i przy naliczeniu minimalnego wynagrodzenia firmy, stawka ta od 1 stycznia 2017 r. będzie musiała wzrosnąć do 17,20 zł/godz. netto (21,56 zł/godz. brutto z VAT). Oznacza, to, że ponoszony przez nas koszt ochrony wzrośnie z obecnych 1,99 zł/udział miesięcznie, do 3,15 zł/udział/miesięcznie, a zatem miesięczna opłata na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną wzrośnie: dla lokali mieszkalnych z obecnej kwoty 7,43 zł na udział miesięcznie do 8,59 zł, natomiast dla lokali użytkowych z obecnej kwoty 8,03 zł na udział miesięcznie do 9,19 zł.

W związku z tym powstaje pytanie czy jest z zakresie naszych – właścicieli lokali, członków Wspólnoty – możliwości pokrycie powyższych kosztów. Dlatego też przedstawiamy Państwu poniżej stosowną uchwałę w tej sprawie i bardzo prosimy o oddawanie na nią głosów. Nieprzyjęcie uchwały, a zatem brak zgody Wspólnoty na poniesienie zwiększonych kosztów będzie musiało się wiązać z istotnym zredukowaniem ochrony na naszym osiedlu. Aby utrzymać dotychczasowe koszty będziemy bowiem zmuszeni ograniczyć obsadę personalną do: dwóch osób w dzień (12 h) i jednej osoby w nocy w dni robocze, soboty i święta oraz również jednej osoby w każdą niedzielę przez całą dobę. Takie rozwiązanie zapewni dotychczasową formę ochrony (załoga dwuosobowa) w godzinach największego obciążenia oraz w święta, gdy wielu naszych mieszkańców wyjeżdża.

Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że rozwiązanie powyższe wiązać się będzie z istotnym obniżeniem bezpieczeństwa w nocy (a także przez cały dzień w niedzielę), bowiem jeden agent, aby nadzorować szlabany, system monitoringu i główne wejście na patio, będzie musiał przebywać stale w dyżurce ochrony i nie będzie mógł dokonywać obchodów osiedla i kontrolować stanu jego bezpieczeństwa. Będzie to istotne zwłaszcza w odniesieniu do zewnętrznych (od strony Hit-Caru) wejść do budynków C i D. Również w wielu przypadkach czas oczekiwania na reakcję ochrony np. otwarcie szlabanu, wpuszczenie gości, otwarcie bramy patio, czy wezwanie odpowiednich służb w przypadku awarii np. windy może się znacznie wydłużyć, jeśli chociażby dyżurujący agent uda się do toalety. Ochrona w składzie jednoosobowym nie będzie też w stanie kontrolować prawidłowości parkowania na naszym terenie, reagować w przypadkach blokowania wjazdów przez samochody zatrzymujące się przed szlabanami (co często zdarza się zwłaszcza od strony Nienazwanej), blokowania przejazdu na ciągach pieszo-jezdnych, awarii bramy garażowej lub szlabanów, zakłócania porządku np. głośnego zachowania, imprez, osób nietrzeźwych, chuliganów itp. Osłabi to również niewątpliwie poziom ochrony przeciwpożarowej na naszym osiedlu (ostatnio np. ochrona reagowała w dwóch przypadkach wycieku paliwa ze zbiorników samochodów zaparkowanych w garażu podziemnym).

Warto zatem, jak sądzimy, dokładnie rozważyć przed oddaniem głosu wszystkie za i przeciw obu powyższych wariantów. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, uwag, postulatów itp. bardzo prosimy o kontakt: osobisty – posiedzenia Zarządu odbywają się w każdą środę o godzinie 18:00, telefoniczny – 22 304 97 02, faksowy – 22 304 97 01 lub pocztą elektroniczną – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Zachęcamy również do wyrażania swoich opinii na naszym forum internetowym www.lazurowa.net/modules/newbb (dostępne dla zarejestrowanych użytkowników).

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Górczewska 228 A,B,C,D

 

 

Uchwała Nr 5/2016

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie

z dnia 05.10.2016 r.

w sprawie uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat
na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną od 1 stycznia 2017 r.

 

Na podstawie art. 12 ust. 2 i 3, art. 22 ust. 3 pkt. 2 i 3, art. 23 ust 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.), Właściciele lokali uchwalają, co następuje:

§ 1

Od dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadza się następującą zmianę w Rocznym Planie Gospodarczym Wspólnoty Mieszkaniowej „Górczewska 228 A, B, C, D” stanowiącym Załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie nr 4/2006 z dnia 31.03.2016 r.:

 

l.p.

Wyszczególnienie

Przewidywany koszt

 

 

zł/rok

zł/mc

zł/udz./mc

7

Ochrona

377 659,80

31 471,65

3,15

 

§ 2

 1. Miesięczną opłatę na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną od dnia 1 stycznia 2017 r. ustala się:

a)       dla lokali mieszkalnych: w kwocie 8,59 zł przypadającą na jednostkę udziału w nieruchomości wspólnej, w tym kwotę 1,40 zł przeznacza się na zaliczkę na pokrycie kosztów remontów;

b)      dla lokali użytkowych: w kwocie 9,19 zł przypadającą na jednostkę udziału w nieruchomości wspólnej, w tym kwotę 2,00 zł przeznacza się na zaliczkę na pokrycie kosztów remontów;

c)       opłatę za garaż w kwocie 40 zł za jedno miejsce parkingowe miesięcznie,

d)      opłatę za miejsce postojowe naziemne 4,40 zł.

 

 1. W tabelach stanowiących Załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie nr 4/2006 z dnia 31.03.2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

Ochrona

3,15 zł/udział

§ 3

Pozostałe zapisy Rocznego Planu Gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej „Górczewska 228 A, B, C, D” oraz Tabel Miesięcznych Opłat Eksploatacyjnych dla Lokali Mieszkalnych oraz dla Lokali Użytkowych pozostają bez zmian.

§ 4

Uchwałę wykonuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r. i obowiązuje do momentu podjęcia uchwały o uchwaleniu rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na kolejny rok.

 

 
Wyniki głosowania uchwał PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Brogowski   
wtorek, 24 maja 2016 14:29

Warszawa, 24 maja 2016 r.

Szanowni Sąsiedzi

Po dokładnym przeliczeniu głosów oddanych podczas sprawozdawczego zebrania naszej Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 31 marca 2016 roku oraz podczas indywidualnego zbierania głosów uprzejmie informujemy, że wszystkie uchwały przedstawione w materiałach oraz omówione na zebraniu zostały przegłosowane z dniem 24 maja 2016 roku z następującymi wynikami;

 

Uchwała  Nr  1/2016

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2015

 

 

Liczba udziałów

za uchwałą

5601

przeciw uchwale

90

 

Uchwała  Nr  2/2016

w sprawie: przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2015

 

 

Liczba udziałów

za uchwałą

5691

przeciw uchwale

0

 

Uchwała  Nr  3/2016

w sprawie: przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów
do dnia 31.12.2015 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych
w roku 2016.

 

Liczba udziałów

za uchwałą

5691

przeciw uchwale

0

 

Uchwała  Nr  4/2016

w sprawie: uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat

na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2016 r.

 

 

Liczba udziałów

za uchwałą

5691

przeciw uchwale

30

 

 

ZARZĄD  WSPÓLNOTY

 


 


 
Sprawozdawcze zebranie Wspólnoty 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Brogowski   
wtorek, 01 marca 2016 13:01

Szanowni Sąsiedzi

 

 

Uprzejmie informujemy, iż doroczne zebranie sprawozdawcze naszej Wspólnoty Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 31.03.2016 r. (czwartek) o godzinie 18:30 w sali konferencyjnej (IV piętro) budynku PZMot.

 

Porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 12.03.2015–30.03.2016 r.
 8. Kwestia drastycznych podwyżek kosztów ochrony w związku z nowymi regulacjami ustawowymi; dyskusja możliwych opcji.
 9. Głosowanie uchwały nr 1/2016 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
 10. Głosowanie uchwały nr 2/2016 w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2015.
 11. Głosowanie uchwały nr 3/2016 w sprawie przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów do dnia 31.12.2015 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2016.
 12. Przedstawienie projektu Planu Gospodarczego i głosowanie uchwały nr 4/2016 w sprawie uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2016 r.
 13. Dyskusja - wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Bardzo prosimy o zgłaszanie do administracji ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.   22 304 97 02, 512 148 657) lub zarządu ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Forum internetowe dostępne dla zarejestrowanych użytkowników na naszej stronie www.lazurowa.net) wszelkich uwag, propozycji, uzupełnień, innych ważnych tematów, które winniśmy poruszyć.

 

Materiały na zebranie (ze względu na fakt, iż zawierają one dane poufne, który winny być znane jedynie członkom wspólnoty (np. finansowe), dostęp do plików zabezpieczony jest hasłem, zamieszczonym na naszym Forum prywatnym w wątku KOMUNIKATY/Sprawozdawcze zebranie Wspólnoty 2016/):

Zawiadomienie, porządek zebrania, uchwały

Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 12.03.2015 – 30.03.2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za 2015 - omówienie

Plan gospodarczy na 2016

Tabela opłat na 2016

 

Zarząd Wspólnoty


 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 11