Menu witryny

Lazurowa.NET
Wyniki głosowania uchwał PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Brogowski   
wtorek, 24 maja 2016 14:29

Warszawa, 24 maja 2016 r.

Szanowni Sąsiedzi

Po dokładnym przeliczeniu głosów oddanych podczas sprawozdawczego zebrania naszej Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 31 marca 2016 roku oraz podczas indywidualnego zbierania głosów uprzejmie informujemy, że wszystkie uchwały przedstawione w materiałach oraz omówione na zebraniu zostały przegłosowane z dniem 24 maja 2016 roku z następującymi wynikami;

 

Uchwała  Nr  1/2016

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2015

 

 

Liczba udziałów

za uchwałą

5601

przeciw uchwale

90

 

Uchwała  Nr  2/2016

w sprawie: przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2015

 

 

Liczba udziałów

za uchwałą

5691

przeciw uchwale

0

 

Uchwała  Nr  3/2016

w sprawie: przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów
do dnia 31.12.2015 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych
w roku 2016.

 

Liczba udziałów

za uchwałą

5691

przeciw uchwale

0

 

Uchwała  Nr  4/2016

w sprawie: uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat

na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2016 r.

 

 

Liczba udziałów

za uchwałą

5691

przeciw uchwale

30

 

 

ZARZĄD  WSPÓLNOTY

 


 


 
Sprawozdawcze zebranie Wspólnoty 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Brogowski   
wtorek, 01 marca 2016 13:01

Szanowni Sąsiedzi

 

 

Uprzejmie informujemy, iż doroczne zebranie sprawozdawcze naszej Wspólnoty Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 31.03.2016 r. (czwartek) o godzinie 18:30 w sali konferencyjnej (IV piętro) budynku PZMot.

 

Porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 12.03.2015–30.03.2016 r.
 8. Kwestia drastycznych podwyżek kosztów ochrony w związku z nowymi regulacjami ustawowymi; dyskusja możliwych opcji.
 9. Głosowanie uchwały nr 1/2016 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
 10. Głosowanie uchwały nr 2/2016 w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2015.
 11. Głosowanie uchwały nr 3/2016 w sprawie przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów do dnia 31.12.2015 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2016.
 12. Przedstawienie projektu Planu Gospodarczego i głosowanie uchwały nr 4/2016 w sprawie uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2016 r.
 13. Dyskusja - wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Bardzo prosimy o zgłaszanie do administracji ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.   22 304 97 02, 512 148 657) lub zarządu ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Forum internetowe dostępne dla zarejestrowanych użytkowników na naszej stronie www.lazurowa.net) wszelkich uwag, propozycji, uzupełnień, innych ważnych tematów, które winniśmy poruszyć.

 

Materiały na zebranie (ze względu na fakt, iż zawierają one dane poufne, który winny być znane jedynie członkom wspólnoty (np. finansowe), dostęp do plików zabezpieczony jest hasłem, zamieszczonym na naszym Forum prywatnym w wątku KOMUNIKATY/Sprawozdawcze zebranie Wspólnoty 2016/):

Zawiadomienie, porządek zebrania, uchwały

Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 12.03.2015 – 30.03.2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za 2015 - omówienie

Plan gospodarczy na 2016

Tabela opłat na 2016

 

Zarząd Wspólnoty


 
Konsultacje w sprawie wycinki drzew PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Brogowski   
piątek, 11 grudnia 2015 11:41

 

Szanowni Sąsiedzi,

W związku z otrzymaniem ekspertyzy dendrologicznej oraz wyników badań tomograficznych drzew rosnących na naszym terenie Zarząd Wspólnoty  informuje, że ze względów bezpieczeństwa nieodzowne będzie usuniecie co najmniej jednego drzewa i silne (ponad 50%) przycięcie dwóch innych rosnących na trawniku wzdłuż budynków C i D od strony północnej.

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2015 poz. 1045): „Zarząd wspólnoty mieszkaniowej informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag”.

W związku z powyższym zapraszamy do ewentualnego zgłaszania uwag w powyższej kwestii do administracji ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 22 304 97 02, 512 148 657), zarządu ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub na Forum internetowym dostępnym dla zarejestrowanych użytkowników na naszej stronie www.lazurowa.net.

Poniżej zamieszczamy dokumenty zabezpieczone hasłem, które zostało podane na Forum Prywatnym na naszej stronie www.lazurowa.net w sekcji Komunikaty/Konsultacje w sprawie wycinki drzew. Dokumenty te w wersji papierowej dostępne są w administracji.

 

Ekspertyza dendrologiczna

Plan

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 10