Archiwa tagu: uchwała

Elektroniczne głosowanie na uchwały; dane kontaktowe

Szanowni Sąsiedzi,

                Do efektywnego zarządzania nieruchomością wspólną kluczowy jest kontakt pomiędzy zarządem wspólnoty, a właścicielami lokali. Kontakt taki potrzebny jest m. in. w związku z ustawowym obowiązkiem powiadamiania o zebraniach wspólnoty, głosowaniem uchwał i przesyłaniem informacji o ich treści, udostępnianiem lokali na potrzeby corocznego, obowiązkowego przeglądu gazowego i wentylacyjnego, a także przeprowadzanego co 5 lat przeglądu instalacji elektrycznej, przesyłaniem rozliczeń mediów, jak również w wielu innych sprawach istotnych dla nieruchomości wspólnej, która jest współwłasnością nas wszystkich.

                W związku z tym prosimy uprzejmie o podanie w załączonym Oświadczeniu 1 adresu e-mail, co pozwoli nam na przesyłanie Państwu informacji o istotnych dla wspólnoty sprawach drogą elektroniczną.

                Natomiast tych z Państwa, którzy chcieliby otrzymywać informacje w takich kwestiach drogą pisemną za pośrednictwem poczty, prosimy o podanie w Oświadczeniu 1 adresu do korespondencji, jeśli jest on inny niż adres lokalu we wspólnocie. Jednak ze względu na fakt, iż ponad 50 właścicieli mieszka poza naszym osiedlem i koszty takiej korespondencji to dla Wspólnoty w skali roku ok. 5 000 zł, koszty te, w wysokości odpowiadającej cenie przesyłki poleconej ekonomicznej o wadze do 350 g wg aktualnego cennika Poczty Polskiej (dostępny na stronie: http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_przesylka_polecona.html) – obecnie 5,20 zł, obciążać będą adresata.

                Tych właścicieli, którzy chcieliby głosować na uchwały wspólnoty za pośrednictwem poczty elektronicznej (co jest całkowicie dopuszczalne prawnie w świetle art. 60 i art. 61 § 2 kodeksu cywilnego w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1994 r. o własności lokali) prosimy o wypełnienie załączonego Oświadczenia 2.

                Wypełnione oświadczenia można przekazać do administracji wspólnoty w godzinach urzędowania lub całodobowo pozostawić na ochronie. W tym drugim przypadku zalecane jest, ze względu na ochronę danych osobowych, pozostawienie dokumentów  zamkniętej kopercie.

                Wszystkie udostępniane nam dane są przetwarzane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Służą one wyłącznie do komunikacji związanej ze sprawami wspólnoty (zarządem nieruchomością wspólną) i mogą zostać przekazane jedynie firmie administrującej ANKRA-MR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-934 przy ul. Księżycowej 70/27 na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane te  w żadnej formie nie będą przekazywane stronom trzecim, ani wykorzystywane do jakiejkolwiek komunikacji marketingowej.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, uwag, itp. bardzo prosimy o kontakt: osobisty – posiedzenia Zarządu odbywają się w każdą środę o godzinie 18:00, telefoniczny – 22 304 97 02, faksowy – 22 304 97 01 lub pocztą elektroniczną – zarzad@lazurowa.net. Zachęcamy również do wyrażania swoich opinii na naszym forum internetowym www.lazurowa.net/nasze-forum (dostępne dla zarejestrowanych użytkowników).

Z wyrazami szacunku

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Górczewska 228 A,B,C,D

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Informacja o uchwale

Szanowni Sąsiedzi,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2017 r. przyjęta została poniższa uchwała, za którą opowiedzieli się właściciele lokali dysponujący łącznie 54,04% udziałów w nieruchomości wspólnej; przeciw głosowali właściciele posiadający 10,43% udziałów.

Zarząd Wspólnoty

 

Uchwala Nr 5 / 2017

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie

z dnia 22.03.2017

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu AU5

 Na podstawie art. 22 i 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903), art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.) właściciele lokali uchwalają, co następuje:

 § 1

Upoważniają Zarząd Wspólnoty do wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych piwo i wino do konsumpcji, w punkcie gastronomicznym „Wielkie Żarcie Pan Tomasz Fokt, mieszczącym się w lokalu użytkowym  Górczewska 228 AU5, którego właścicielem jest Pan Wojciech Mierzyński.

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.