Wyniki głosowania uchwał 2024

Szanowni Sąsiedzi,

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeliczenia w dniu 24 kwietnia 2024 r. głosów oddanych na listy bezpośrednio i oddanych przez Internet wszystkie uchwały, których treść została przyjęta na rocznym zebraniu naszej Wspólnoty w dniu 21 marca 2024 r., zostały przegłosowane i wchodzą w życie w dniu przegłosowania. Treść przyjętych uchwał przesyłamy w załączniku.

Pozdrawiamy serdecznie

Zarząd Wspólnoty

Uchwała Nr 1/2024

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie 01-460 z dnia 21.03.2024 r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2023

Za uchwałą          54,03 % udziałów;

Przeciw uchwale   1,55 % udziałów

Uchwała Nr 2/2024

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie 01-460 z dnia 21.03.2024 r. w sprawie: przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów do dnia 31.12.2023 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2024.

Za uchwałą          54,03 % udziałów;

Przeciw uchwale   1,55 % udziałów

Uchwała Nr 3/2024

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie 01-460 z dnia 21.03.2024 r w sprawie: uchwalenia rocznego PLANU GOSPODARCZEGO  oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2024

Za uchwałą          54,03 % udziałów;

Przeciw uchwale   1,55 % udziałów

Sprawozdawcze zebranie wspólnoty 2024

Szanowni Sąsiedzi

Uprzejmie informujemy, iż doroczne zebranie sprawozdawcze naszej Wspólnoty Mieszkaniowej Górczewska 228 A, B, C, D odbędzie się w dniu 21 marca 2024 r. (czwartek) o godzinie 18:30 w sali konferencyjnej (IV piętro) budynku PZMot.

Planowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za okres 24.03.2023–21.03.2024 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za rok 2023.
 8. Głosowanie uchwały nr 1/2024 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2023.
 9. Głosowanie uchwały nr 2/2024 w sprawie przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów do dnia 31.12.2023 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2024.
 10. Przedstawienie projektu Planu Gospodarczego i głosowanie uchwały nr 3/2024 w sprawie uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2024 r.
 11. Dyskusja – wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad.

Bardzo prosimy o zgłaszanie do zarządu (zarzad@lazurowa.net) wszelkich uwag, propozycji, uzupełnień, innych ważnych tematów, które winniśmy poruszyć.

Zarząd Wspólnoty

Wyniki głosowania uchwał 2023

Szanowni Sąsiedzi,

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeliczenia w dniu 24 kwietnia 2022 r. głosów oddanych na listy bezpośrednio i przez Internet wszystkie uchwały zostały przegłosowane i wchodzą w życie w dniu przegłosowania.

Poniżej wyniki głosowań, treść uchwał otrzymają Państwo mailem lub do skrzynek, w zależności od wybranej opcji.

Zarząd Wspólnoty

Uchwała Nr 1/2023

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie 01-460

z dnia 23.03.2023 r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2022

Za uchwałą           57,76 % udziałów;

Przeciw uchwale   1,09 % udziałów

Uchwała Nr 2/2023

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie 01-460

z dnia 23.03.2023 r. w sprawie: przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2021 i 2022

Za uchwałą            58,00 % udziałów;

Przeciw uchwale   1,09 % udziałów

Uchwała Nr 3/2023

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie 01-460

z dnia 23.03.2023 r.  w sprawie: przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów do dnia 31.12.2022 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2023

Za uchwałą            57,75 % udziałów;

Przeciw uchwale   1,09% udziałów

Uchwała Nr 4/2023

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie 01-460

z dnia 23.03.2023 r w sprawie: uchwalenia rocznego PLANU GOSPODARCZEGO  oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2023

Za uchwałą           56,59 % udziałów;

Przeciw uchwale   1,99 % udziałów

Uchwała Nr 6/2023

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie 01-460

z dnia 23.03.2023 r  w sprawie:  ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

Za uchwałą           56,59 % udziałów;

Przeciw uchwale   1,99 % udziałów

Sprawozdawcze zebranie wspólnoty 2023

Szanowni Sąsiedzi

Uprzejmie informujemy, iż doroczne zebranie sprawozdawcze naszej Wspólnoty Mieszkaniowej Górczewska 228 A, B, C, D odbędzie się w dniu 23 marca 2023 r. (czwartek) o godzinie 18:30 w sali konferencyjnej (IV piętro) budynku PZMot.

Planowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za okres 01.04.2022–30.03.2023 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za rok 2022.
 8. Głosowanie uchwały nr 1/2023 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2022.
 9. Głosowanie uchwały nr 2/2023 w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2022.
 10. Głosowanie uchwały nr 3/2023 w sprawie przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów do dnia 31.12.2022 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2023.
 11. Przedstawienie projektu Planu Gospodarczego i głosowanie uchwały nr 4/2023 w sprawie uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2023 r.
 12. Uzupełnienie składu Zarządu. Ewentualnie głosowanie uchwały nr 5/2023 w sprawie powołania nowego członka Zarządu.
 13. Informacja o budowie metra.
 14. Dyskusja – wolne wnioski
 15. Zamknięcie obrad.

Bardzo prosimy o zgłaszanie do zarządu (zarzad@lazurowa.net) wszelkich uwag, propozycji, uzupełnień, innych ważnych tematów, które winniśmy poruszyć.

W najbliższym czasie zostaną opublikowane dokumenty na zebranie, w tym projekty uchwał.

Zarząd Wspólnoty

Informacja o przegłosowaniu uchwał za 2022 r.

Szanowni Sąsiedzi,

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeliczenia w dniu 30 maja 2022 r. głosów oddanych bezpośrednio na listy i oddanych przez Internet wszystkie uchwały, których treść udostępniliśmy Państwu 15 marca br. zostały przegłosowane i wchodzą w życie.

Zarząd Wspólnoty

Poniżej wyniki głosowania.

Uchwała Nr 1/2022

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie 01-460 z dnia 30.03.2022 r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2021.

Za uchwałą           52,45 % udziałów;

Przeciw uchwale   0,45 % udziałów

Uchwała Nr 2/2022

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie 01-460 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie: przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2021

Za uchwałą           52,45 % udziałów;

Przeciw uchwale   0,45 % udziałów

Uchwała Nr 3/2022

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie 01-460 z dnia 30.03.2022 r.  w sprawie: przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów do dnia 31.12.2021 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2022

Za uchwałą           52,45 % udziałów;

Przeciw uchwale   0,45% udziałów

Uchwała Nr 4/2022

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie 01-460 z dnia 30.03.2022 r  w sprawie:  uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2022

Za uchwałą           52,45 % udziałów;

Przeciw uchwale   0,45 % udziałów

Sprawozdanie, plan gospodarczy, opłaty, uchwały na 2022

Szanowni Sąsiedzi,

Niestety kolejny, miejmy nadzieję, że ostatni rok z rzędu pandemia COVID-19 utrudnia nam przeprowadzenie rocznego sprawozdawczego zebrania wspólnoty. Zgodnie bowiem z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), jeżeli ustawowy termin zwołania zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. W dniu wczorajszym Minister Zdrowia podał informację o zniesieniu szeregu restrykcji związanych z pandemią, ale nie zniesiono, ani też nie zapowiedziano jak dotąd zniesienia stanu epidemii.

Tym niemniej po informacji Ministerstwa Zdrowia z 24 marca br. rozważaliśmy zorganizowanie zebrania, ale jak się okazuje, w kwietniu sala w PZMot jest dostępna jedynie w tygodniu przed Wielkanocą lub tuż przed weekendem majowym. Nie chcemy natomiast wynajmować sali w jakiejś dalszej lokalizacji, która wymagałaby konieczności dojazdu. Jeżeli natomiast ze strony Państwa będzie taka wola, możemy zebranie zorganizować w maju. Będziemy wdzięczni za wyrażenie przez Państwa opinii w tej kwestii.

Nie zwołanie zebrania w najbliższym czasie w żadnym razie nie pozbawia natomiast Państwa prawa do kontroli działalności zarządu oraz podejmowania decyzji w kluczowych dla naszej Wspólnoty kwestiach, takich jak m. in. akceptacja sprawozdania finansowego i planu gospodarczego, czy udzielenie absolutorium zarządowi. W związku z tym osoby, który wyraziły zgodę na elektroniczny kontakt ze Wspólnotą, przesyłanie informacji i głosowanie uchwał, otrzymają poniższe pliki na wskazane adresy e-mail. Pozostałe osoby otrzymają w najbliższych dniach materiały w formie pisemnej do swoich skrzynek pocztowych.

 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2021;
 2. Sprawozdanie z działalności zarządu za okres 25.03.2021 r. – 25.03 2022 r.;
 3. Podsumowanie rocznych wpływów i wydatków Funduszu Remontowego w 2021 r.;
 4. Plan gospodarczy na rok 2022;
 5. Tabele opłat eksploatacyjnych;
 6. Uchwały poddawane pod głosowanie.

Bardzo prosimy o oddawanie głosów na uchwały. Osoby, które jeszcze nie wyraziły zgody na kontakt ze Wspólnotą i głosowanie za pośrednictwem poczty e-mail, mogą to uczynić w każdej chwili wyrażając takie życzenie w mailu do Zarządu (zarzad@lazurowa.net).

Jesteśmy też otwarci na wszelkie Państwa pytania, wnioski, uwagi, komentarze, sugestie itp. do przedstawionych dokumentów.

Zarząd Wspólnoty

Informacja o przegłosowaniu uchwał 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021

Szanowni Sąsiedzi,

Na podstawie przeliczenia głosów w dniu 12 lipca 2021 r. informujemy o przyjęciu poniższych uchwał naszej Wspólnoty Mieszkaniowej:

1. Uchwała Nr 1/2021

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2019 i 2020

Za uchwałą opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 5517 udziałami.

Przeciw uchwale opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 93 udziałami.

2. Uchwała Nr 2/2021

w sprawie: przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2019 i 2020.

Za uchwałą opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 5710 udziałami.

Przeciw uchwale nie opowiedział się nikt.

3. Uchwała Nr 3/2021

w sprawie: przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów do dnia 31.12.2019 i 31.12.2020 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2020 i 2021

Za uchwałą opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 5710 udziałami.

Przeciw uchwale nie opowiedział się nikt.

4. Uchwała Nr 4/2021

w sprawie: uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2021 r.

Za uchwałą opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 5636 udziałami.

Przeciw uchwale opowiedzieli się właściciele dysponujący łącznie 74 udziałami.

Wszystkie uchwały wchodzą w życie z dniem 12 lipca 2021 r.

Treść uchwał wraz z załącznikami (Plan gospodarczy i Tabela opłat) otrzymają Państwa mailem (ci właściciele, którzy wyrazili zgodę na taką formę korespondencji) lub w wersji papierowej do skrzynek pocztowych.

Zarząd Wspólnoty

Sprawozdanie, plan gospodarczy, opłaty, uchwały

Szanowni Sąsiedzi,

Niestety drugi już rok z rzędu pandemia koronawirusa SARS-Cov-2 uniemożliwia nam przeprowadzenie rocznego sprawozdawczego zebrania wspólnoty, ze względu zarówno na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia nas wszystkich, jak i ze względów prawnych. Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), jeżeli ustawowy termin zwołania zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Cały czas pozostaje też w mocy zalecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z 10 listopada 2020 r., zgodnie z którym w aktualnej sytuacji o możliwości organizacji zebrań rocznych przez wspólnoty mieszkaniowe decydują obowiązujące zasady i ograniczenia wprowadzone przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Tym samym organizowanie przez wspólnoty zebrań jest możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem, że obowiązujące przepisy ww. rozporządzenia przewidują taką możliwość. Natomiast § 1 pkt 4 ppkt c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 25 marca 2021 r., poz. 546) stanowi, że do odwołania zakazuje się organizowania i udziału w zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju.

Odwołanie zebrania w żadnym razie nie pozbawia jednak Państwa prawa do kontroli działalności zarządu oraz podejmowania decyzji w kluczowych dla naszej Wspólnoty kwestiach, takich jak m. in. akceptacja sprawozdania finansowego i planu gospodarczego, czy udzielenie absolutorium zarządowi. W związku z tym osoby, który wyraziły zgodę na kontakt ze Wspólnotą, przesyłanie informacji i – ewentualnie – głosowanie uchwał otrzymają poniższe pliki na wskazene adresy e-mail. Pozostałe osoby otrzymają w najbliższych dniach materiały w formie pisemnej do swoich skrzynek pocztowych.

 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2020;
 2. Sprawozdanie z działalności zarządu za okres 25.03.2020r. – 30.03 2021 r.;
 3. Podsumowanie rocznych wpływów i wydatków Funduszu Remontowego za rok 2021;
 4. Plan gospodarczy na rok 2021;
 5. Tabele opłat eksploatacyjnych;
 6. Uchwały poddawane pod głosowanie.

Ponieważ nad uchwałami z roku ubiegłego do tej pory nie zagłosowała większość właścicieli, więc obecnie prezentowane Państwu uchwały, które głosowane będą w trybie obiegowym, szczególnie poprzez odebranie głosów przesyłanych pocztą elektroniczną, obejmują wyjątkowo zarówno rok 2020, jak i 2019.

Bardzo prosimy o oddawanie głosów i zachęcamy, aby zwłaszcza w obecnym okresie czynić to elektroniczne. Osoby, które jeszcze nie wyraziły  zgody na kontakt ze Wspólnotą i głosowanie za pośrednictwem poczty e-mail, mogą to uczynić w każdej chwili wyrażając takie życzenie w mailu do Zarządu (zarzad@lazurowa.net).

Jesteśmy też otwarci na wszelkie Państwa pytania, wnioski, uwagi, komentarze, sugestie itp. do przedstawionych dokumentów.

Zarząd Wspólnoty

Nowe stawki opłat za śmieci

Szanowni Sąsiedzi,  

Informujemy, że zgodnie z informacją Rady m. st. Warszawy, od 1 kwietnia 2021 r. zaczną obowiązywać nowe zasady opłat za wywóz śmieci.

Nowe stawki zależne będą od zużycia wody.   W przypadku lokali w zabudowie wielorodzinnej opłata liczona będzie wg wzoru:

12,73 zł x m³  

przy czym ilość zużytej wody ustalana będzie jako średnia zużycia z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatniego roku.  

Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza albo nie ma danych za zużycie wody za okres 6 kolejnych miesięcy (np. wodomierz był uszkodzony), opłata naliczana będzie według wzoru:

liczba mieszkańców w lokalu x 4 m³ wody x 12,73 zł.  

Przy założeniu, że średnie zużycie wody na jedną osobę to 2,5 m³ miesięczne opłata wyniesie  od 31,80 zł w gospodarstwie 1-osobowym do 159,10 zł w gospodarstwie 5 osobowym. Przy zużyciu 4 m³ wody w miesiącu, jedna osoba mieszkająca w lokalu zapłaci 50,92 zł.  

Nową deklarację ws. opłaty w tym systemie wspólnota zobowiazana jest złożyć do 10 stycznia 2021 r.   

Szczegółowe informacje na powyższy temat mogą Państwo znaleźć na stronie: https://warszawa19115.pl/-/nowe-stawki-za-odpady   

Pozdrawiamy serdecznie 

Zarząd Wspólnoty

Działania związane z przepełnieniem parkingu

Szanowni Sąsiedzi,

            Zapewne większość z Państwa zauważyła datujące się od kilku tygodni niemal 100% zapełnienie naszego parkingu ogólnego (położonego pomiędzy budynkami C i D, a terenem dawnego Hit-Caru – obecnie salon Toyoty). Sytuacja ta, według naszej najlepszej wiedzy, nie jest związana z zajmowaniem miejsc postojowych przez osoby nieuprawnione, bo takie przypadki zdarzają się incydentalnie, ale z dużą liczbą samochodów właścicieli i użytkowników lokali w naszej Wspólnocie. Trudno bowiem nie zauważyć korelacji czasowej między kompletnym zapełnieniem parkingu ogólnego, a rozpoczęciem działalności salonu Toyoty, w rezultacie czego zniknęła możliwość bezproblemowego parkowania na tym terenie, z której korzystało co najmniej kilkunastu naszych mieszkańców. Ich samochody przeniosły się wówczas na parking Wspólnoty. Kolejnym czynnikiem zwiększającym zajętość tego parkingu jest fakt, iż liczni właściciele, mimo że posiadają wykupione miejsca postojowe do użytkowania na wyłączność w jednym z garaży podziemnych lub parkingów naziemnych, to jednak, z różnych przyczyn, wolą pozostawiać swoje pojazdy na parkingu ogólnym. I wreszcie trzecią istotną przyczyną analizowanej sytuacji jest to, iż wielu właścicieli, w tym nie posiadających żadnego miejsca własnościowego, dysponuje dwoma, a nawet więcej samochodami, które pozostawiają na parkingu ogólnym. Co najmniej kilka z tych pojazdów jest przy tym nie użytkowanych całymi miesiącami.

            Opisana powyżej sytuacja stwarza szereg istotnych problemów. Wielu członków naszej Wspólnoty, zwłaszcza przyjeżdżających w późniejszych godzinach wieczornych, nie ma gdzie zaparkować, a ponadto często zajmowane są bezprawnie wolne w danej chwili miejsca parkingowe należące do konkretnych właścicieli, a także miejsca na terenie PZMot, co powoduje konflikty i spory pomiędzy mieszkańcami, ale także pomiędzy Wspólnotą i PZMot. Coraz częściej mamy też do czynienia z parkowaniem w miejscach niedozwolonych, co utrudnia przejazd, w tym samochodów MPO, blokuje drogi ppoż., a także potencjalnie grozi stłuczką lub wypadkiem, co z kolei może Wspólnotę narażać na odpowiedzialność odszkodowawczą. Zdarzały się również tak kuriozalne przypadki jak parkowanie przed lokalem użytkowym w sposób, który uniemożliwiał otwarcie drzwi tego lokalu.

            Taki stan rzeczy nie może być dłużej akceptowany i dlatego chcieliśmy Państwu przedstawić środki, które już podjęliśmy i które podejmować będziemy w najbliższej przyszłości, aby uniknąć opisanych problemów. Mamy nadzieję, iż nasze działania spotkają się Państwa aprobatą. I tak:

 1. Ochrona i administracja otrzymały polecenie stworzenia i bieżącego aktualizowania bazy pojazdów na parkingu ogólnym, pod kątem wykrycia ewentualnych intruzów oraz ustalenia właścicieli, którzy wykorzystują nieruchomość wspólną ponad udział, zajmując więcej niż jedno miejsce postojowe.
 2. W godzinach kiedy służbę na naszym osiedlu pełni dwóch agentów, obecność i uwaga jednego z nich ma się koncentrować na parkingu ogólnym.
 3. Ochrona ma regularnie, kilka razy dziennie, kontrolować czy w pojazdach znajdujących się na parkingu ogólnym są pozostawione w widocznym miejscu identyfikatory (karty parkingowe). Przypominamy, iż jest to obowiązek wynikający z §4 pkt 4 Regulaminu parkowania oraz ruchu pojazdów na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Górczewska 228 A, B, C, D będącym załącznikiem do Statutu naszej Wspólnoty (dokumenty te są dostępne na naszej stronie internetowej www.lazurowa.net w zakładce „Prawo”. Prosimy i apelujemy o skrupulatne przestrzeganie tej zasady. W przypadku braku identyfikatora ochrona pozostawiać będzie upomnienia za wycieraczkami pojazdów.
 4. Planujemy wprowadzenie generalnej zasady, iż wjazd na teren Wspólnoty od strony ul. Lazurowej odbywa się wyłącznie przy pomocy pilotów (tak jak jest to w przypadku wjazdu od ul. Nienazwanej). Nie będzie to dotyczyć dostaw, służb technicznych, zgłoszonych wcześniej gości (tylko w przypadku jeśli będą wolne miejsca postojowe) oraz awarii i rozsynchronizowania się systemu szlabanowego. W pozostałych przypadkach wjazd bez pilota, z otwarciem szlabanu przez ochronę, możliwy będzie wyłącznie incydentalnie, po podaniu przyczyny, która zostanie odnotowana w raporcie ochrony. W odniesieniu do właścicieli nie posiadających własnościowych miejsc parkingowych wjazd taki będzie możliwy tylko wówczas jeśli na parkingu ogólnym będą aktualnie wolne miejsca i dodatkowo warunkowany będzie okazaniem karty parkingowej. Przypominamy, iż zgodnie z §4 pkt 4 Regulaminu parkowania oraz ruchu pojazdów na terenie naszej Wspólnoty identyfikatory wydawane są przez administrację osiedla w ilości jeden identyfikator na jeden lokal. Chcąc dać wszystkim czas na oswojenie się z niniejszą regulacją, odszukanie, czy wyrobienie identyfikatorów itp., planujemy jej wprowadzenie od 19 października. Zdajemy sobie sprawę, iż powyższa zasada może, zwłaszcza początkowo, utrudniać niekiedy płynny wjazd na teren naszego osiedla, jednak nie widzimy innej możliwości unormowania przedstawionej Państwu sytuacji i zniwelowania negatywnych jej skutków.

Jesteśmy jak zwykle otwarci na Państwa uwagi, sugestie, opinie, jak również wszelkie pytania w przedmiotowej kwestii, które mogą Państwo przesyłać bądź na adres poczty elektronicznej zarzad@lazurowa.net , bądź w formie pisemnej – pozostawiając pismo w administracji lub na ochronie.

Pozdrawiamy serdecznie

Zarząd Wspólnoty