Informacja o przyjęciu uchwał

Szanowni Sąsiedzi,

Uprzejmie informujemy, że według przeliczenia głosów w dniu 29 maja 2019 r. zostały przegłosowane i wchodzą w życie poniższe uchwały, których treść została przyjęta na ostatnim sprawozdawczym zebraniu naszej Wspólnoty w dniu 28 marca 2019 r.

Pełna treść tych uchwał dostępna jest na stronie poniżej w sekcji „Uchwały 2019„.

Zarząd Wspólnoty

Uchwała Nr 1/2019 z dnia 28.03.2019 r. właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2018

Za – 5013 udziałów; przeciw – 272 udziały

Uchwała  Nr  2/2019 właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2018.

Za – 5557 udziałów; przeciw – 0 udziałów

Uchwała Nr 3/2019 właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów do dnia 31.12.2018 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2019.

Za – 5474 udziałów; przeciw – 159 udziałów

Uchwała  Nr  4/2019 właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 28.03.2019 r. w sprawie w sprawie przekazania środków finansowych gromadzonych na funduszu celowym dla sfinansowania odnowienia elewacji na powiększenie zaliczek na koszty remontów gromadzonych w roku 2019.

Za – 5206 udziałów; przeciw – 364 udziały

Uchwała  Nr  5/2019 właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 28.03.2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2019 r.

Za – 5431 udziałów; przeciw – 135 udziałów

Uchwała  Nr  6/2019 właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 28.03.2019 r. w sprawie utworzenia stałego funduszu celowego na sfinansowanie przypadającej co 5 lat wymiany ciepłomierzy i wodomierzy.

Za – 5065 udziałów; przeciw – 328 udziałów

Uchwała  Nr  8/2019 właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 28.03.2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Za – 5205 udziałów; przeciw – 325 udziałów

Nie została do dnia dzisiejszego przegłosowana uchwała Nr  8/2019 właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie z dnia 28.03.2019 r. w sprawie powołania członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. W związku z tym prosimy o oddawanie na nią głosów tych właścicieli, którzy jeszcze tego nie zrobili.