Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Szanowni Sąsiedzi,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z formalną informacją z Zarządu Mienia Skarbu Panstwa nasza nieruchomość gruntowa (oznaczona jako działki ewidencyjne nr 111/2, 111/6, 111/8 i 111/25 w obrębie 6-11-0) została, w wyniku naszych starań, zakwalifikowana do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Zarząd Wspólnoty