Informacja o uchwale

Szanowni Sąsiedzi,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2017 r. przyjęta została poniższa uchwała, za którą opowiedzieli się właściciele lokali dysponujący łącznie 54,04% udziałów w nieruchomości wspólnej; przeciw głosowali właściciele posiadający 10,43% udziałów.

Zarząd Wspólnoty

 

Uchwala Nr 5 / 2017

Właścicieli lokali położonych przy ul. Górczewskiej 228 A, B, C, D w Warszawie

z dnia 22.03.2017

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu AU5

 Na podstawie art. 22 i 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903), art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.) właściciele lokali uchwalają, co następuje:

 § 1

Upoważniają Zarząd Wspólnoty do wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych piwo i wino do konsumpcji, w punkcie gastronomicznym „Wielkie Żarcie Pan Tomasz Fokt, mieszczącym się w lokalu użytkowym  Górczewska 228 AU5, którego właścicielem jest Pan Wojciech Mierzyński.

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.