Plan Gospodarczy 2017

Szanowni Sąsiedzi,

W końcu roku 2016 nasza wspólnota przyjęła, głosując w trybie obiegowym, uchwałę nr 5/2016 z dnia 05.10.2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną od 1 stycznia 2017 r.

Ponieważ w składowych opłat oraz planowanych wydatkach nie zaszły żadne zmiany, więc obecnie nie ma potrzeby ponownego głosowania uchwały w takiej sprawie. Dlatego też zamieszczamy poniżej, jedynie dla przypomnienia, obowiązujący Plan Gospodarczy oraz Tabelę Opłat.
Pliki te zostały zahasłowane ponieważ zawierają poufne dane finansowe, które powinny być dostępne jedynie dla członków naszych lokali. Hasło dostępu do plików zostało podane na Forum prywatnym w sekcji Komunikaty/ Sprawozdawcze zebranie wspólnoty 2017.

Zarząd Wspólnoty

Załączniki:

Plan gospodarczy 2017

Tabela opłat 2017