Nowe stawki opłat za śmieci

Szanowni Sąsiedzi,  

Informujemy, że zgodnie z informacją Rady m. st. Warszawy, od 1 kwietnia 2021 r. zaczną obowiązywać nowe zasady opłat za wywóz śmieci.

Nowe stawki zależne będą od zużycia wody.   W przypadku lokali w zabudowie wielorodzinnej opłata liczona będzie wg wzoru:

12,73 zł x m³  

przy czym ilość zużytej wody ustalana będzie jako średnia zużycia z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatniego roku.  

Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza albo nie ma danych za zużycie wody za okres 6 kolejnych miesięcy (np. wodomierz był uszkodzony), opłata naliczana będzie według wzoru:

liczba mieszkańców w lokalu x 4 m³ wody x 12,73 zł.  

Przy założeniu, że średnie zużycie wody na jedną osobę to 2,5 m³ miesięczne opłata wyniesie  od 31,80 zł w gospodarstwie 1-osobowym do 159,10 zł w gospodarstwie 5 osobowym. Przy zużyciu 4 m³ wody w miesiącu, jedna osoba mieszkająca w lokalu zapłaci 50,92 zł.  

Nową deklarację ws. opłaty w tym systemie wspólnota zobowiazana jest złożyć do 10 stycznia 2021 r.   

Szczegółowe informacje na powyższy temat mogą Państwo znaleźć na stronie: https://warszawa19115.pl/-/nowe-stawki-za-odpady   

Pozdrawiamy serdecznie 

Zarząd Wspólnoty